Het behoud van onze parels

Restaureren van onze Monumenten is een vak op zich en een heel andere discipline dan bouwen. Conquestica kan u ook op dit vakgebied uitgebreid adviseren en bijstaan.

Conquestica, devisie Restauratie.

Een goed restauratieplan is de basis voor elke uitvoering


Het lijkt misschien een open deur, maar wanneer u als eigenaar, beheerder of gedelegeerde een restauratie voorbereid van een Rijks- of Gemeentelijk Monument, gaat u niet over één nacht ijs. U staat voor veel belangrijke keuzes voor het behoud van het Monument. Daarbij laat u natuurlijk zoveel mogelijk van de historische waarde in tact.

Ook voor bijvoorbeeld het herbestemmen van het pand of de aanvraag van subsidies t.b.v. restauratie-onderhoud is een dergelijk plan van groot belang.

Conquestica kan u bijstaan bij de ontwikkeling van het restauratieplan. We hebben meerdere disciplines in huis die de voorbereidingen van een restauratie ten goede komen. Uiteraard conformeren we ons waar mogelijk aan de richtlijnen en Restauratieladder van stichting ERM.Ons dienstenpakket bestaat uit het volgende voor wat betreft de devisie restauratie:

 • Uitvoering bouwhistorisch onderzoek
 • Opstellen restauratieplan (na inspectie) met als uitgangspunt de restauratieladder van ERM
 • Positietekenwerk t.b.v. verwijzing naar te restaureren onderdelen
 • Schadetekening t.b.v. het vaststellen van (te verrekenen) hoeveelheden
 • 3D scan en uitwerken pointclouds bestaande bouw
 • Restauratiebestek volgens de methodiek standaard ERM/ STABU
 • Specificeren van speicifieke onderdelen/ bewerkingen
 • Opstellen restauratiebegroting
 • Aanvraag restauratiesubsidies
 • Projectmanagement uitvoering
 • Kleurhistorisch onderzoek conform URL 2004 (ERM)
 • Werkvoorbereiding uitvoering van de restauratie.


Ook werken wij graag in opdracht van restauratie-architecten en -aannemers. Iedere restauratie dient immers, zowel vóór als na uitvoering, zorgvuldig te worden gedocumenteerd voor het nageslacht. Informeert u gerust eens naar de mogelijkheden.